Εισηγητές

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων πιστεύει ακράδαντα στην τεράστια αξία των ανθρώπων και των συνεργατών της, καθώς αποτελούν την ραχοκοκαλιά των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων της για την διασφάλιση της υψηλού επιπέδου κατάρτισης και μόρφωσης των νέων μηχανικών και του προσωπικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συγκολλήσεων.

Όλα τα προγράμματα εκπαίδευσής IIW παραδίδονται από εκπαιδευτές πλέον έμπειρους και καταξιωμένους, τόσο στον βιομηχανικό τομέα όσο και στον τομέα της διδασκαλίας:

 

Δρ. Ιωάννης Κορδάτος

Ο Δρ. Ιωάννης Κορδάτος είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων και της εταιρίας HENC. Είναι διπλωματούχος Μεταλλουργός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Επιστήμης των Υλικών και των Συγκολλήσεων.

Εργάσθηκε σε ανώτατες θέσεις διοίκησης σε Ελληνικές και ξένες εταιρίες. Για 12 χρόνια υπήρξε ανώτατο στέλεχος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στις θέσεις του Μηχανικού Συγκολλήσεων, Διευθυντή Ποιότητας, Τεχνικού Διευθυντή και Διευθυντή Έργων. Από 2011 δημιούργησε και διευθύνει την Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων και την εταιρία HENC.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως επίσης και εμπειρία στην βιομηχανία και την ναυτιλία πραγματοποιώντας έως και σήμερα πολυάριθμες πραγματογνωμοσύνες και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας, διαδικασιών παραγωγής, ναυπηγοεπισκευαστικής τεχνολογίας, συγκολλήσεων, καθώς και πιστοποιημένης εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των συγκολλήσεων και της επιστήμης των υλικών σε μεγάλες βιομηχανίες ανά τη χώρα.

O Δρ. Κορδάτος είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Μη  Καταστροφικών Ελέγχων, καθώς και της WIMA.

 

Δρ. Σταύρος Χιονόπουλος

Ο Δρ. Σταύρος Χιονόπουλος είναι Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη, (Ε.Μ.Π.). Η Διδακτορική του Διατριβή αφορούσε στην πειραματική μελέτη και αριθμητική μοντελοποίηση συγκολλήσεων τόξου, κραμάτων αλουμινίου.

Ο Δρ. Σ. Χιονόπουλος είναι Διεθνής Μηχανικός Συγκολλήσεων (EWF/IIW) κι επιθεωρητής συγκολλήσεων (CSWIP 3.1). Η πολυετής επαγγελματική του δραστηριότητα περιλαμβάνει μελέτες αστοχίας μεταλλικών υλικών (πραγματογνωμοσύνες) συμβουλευτική, σχεδιασμό, μελέτη κι επίβλεψη συγκολλητών κατασκευών, εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού και ηλεκτροσυγκολλητών, για μια σειρά σημαντικών εταιριών, τόσο του χώρου της Ναυπηγικής Βιομηχανίας όσο και των Βιομηχανικών Έργων. Παράλληλα, είναι επικεφαλής Μηχανικός Συγκολλήσεων των Ναυπηγείων Ελευσίνας και διατελεί Προϊστάμενος Των Τμημάτων Ναυπηγικού, Συγκολλήσεων και Ποιοτικού Ελέγχου σε αυτά.

Ο Δρ. Σ. Χιονόπουλος είναι Ακαδημαϊκός Υπότροφος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών,  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), διδάσκοντας τα προπτυχιακά μαθήματα των Συγκολλήσεων και της Ναυπηγικής Τεχνολογίας ενώ, κατά το πρόσφατο παρελθόν, έχει διατελέσει έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) διδάσκοντας τα μαθήματα των Υλικών και των Συγκολλήσεων. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό Εθνικών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων στην περιοχή των θερμικών κατεργασιών και των συγκολλήσεων των μεταλλικών υλικών, ενώ, έχει υπογράψει και συνυπογράψει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε Διεθνή κι Εθνικά συνέδρια.

 

Δρ. Βασίλειος Στεργίου

Ο Δρ. Βασίλειος Στεργίου είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π., κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Συγκολλήσεις (Brunel University, London, UK), ενώ έχει ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή στο Ε.Μ.Π., στο τμήμα των Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών επίσης στις Συγκολλήσεις.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) ως προϊστάμενος τομέα και Μηχανικός Συγκολλήσεων στον τομέα Ειδικών Διεργασιών και Τεχνολογίας Υλικών (Διεύθυνση Μελετών, Έρευνας και Καινοτομίας) καθώς επίσης και στον τομέα Προγραμματισμού και Ελέγχου Έργων Συντήρησης Αεροκινητήρων.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και ελέγχων υλικών για την αεροπορία, τη ναυτιλία και τη βιομηχανία, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων, όπως επίσης και σε ερευνητικά προγράμματα εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ έχει συνυπογράψει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στο πεδίο των συγκολλήσεων.