Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων ως μια εταιρία που εξειδικεύεται στο τομέα των συγκολλήσεων και των κοπών, διοργανώνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο Κίνδυνοι και Τρόποι Προστασίας στη Συγκόλληση και Κοπή, το οποίο αφορά στην προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που υπάρχουν στις διεργασίες αυτές.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο χώρο της εργασίας τους
 • Εκμάθηση και εμπέδωση τρόπων προστασίας
 • Προστασία εργαζομένων και διευκόλυνση της εργασίας τους, χωρίς διακοπές και επιφυλάξεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Στους εργαζομένους στην κοπή και τη συγκόλληση, καθώς και σε όσους συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις συγκεκριμένες διεργασίες, τεχνίτες, επιβλέποντες και μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ

 • Ηχορύπανση, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
 • Ηλεκτρικός κίνδυνος, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
 • Αναθυμιάσεις συγκολλήσεων και κοπών, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
 • Ακτινοβολία, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
 • Ασφαλής διαχείριση φιαλών βιομηχανικών αερίων (αργό, οξυγόνο, προπάνιο, ασετιλίνη κλπ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η  διάρκεια του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 15 διδακτικές ώρες. Πραγματοποιείται σε 3 ημέρες, από 4 ώρες την κάθε ημέρα.

ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως υλικό εκπαίδευσης θα δοθεί το βιβλίο των κ.κ. Ασημακόπουλου & Κορδάτου με τίτλο <<ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ>>, αξίας 50 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106256706 ή στο info@hwelda.com.

 

Αγαπητoί/τές μας φίλοι/φίλες,

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ναυτική & Βιομηχανική Ένωση (WIMA) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) διοργανώνουν διάλεξη με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο των Ναυπηγείων με έμφαση στις τεχνολογίες Συγκόλλησης/Κοπής» την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 & ώρα 18:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom.us.

Ομιλητές : κ. Γεώργιος Ασημακόπουλος, ΕΤΑΙΡΟ Μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Δρ. Ιωάννης Δ. Κορδάτος, Μέλος Δ.Σ. WIMA
κ. Γεώργιος Παπαμανώλης, Πρόεδρος ΒΕΠ- Μέλος Δ.Σ. WIMA

Συντονιστής: Καθ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της OnLine εγγραφής σας, παρακαλώ πατήστε το παρακάτω link.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ 

Μόλις πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας θα σας αποσταλεί email επιβεβαίωσης.

Register in advance for this meeting:
REGISTER HERE

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων διοργανώνει μαθήματα εκπαίδευσης Τεχνίτη Οξυγονοκοπής στις εγκαταστάσεις της στο Πέραμα. Πρόκειται για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πάνω στις βέλτιστες τεχνικές κοπής με χρήση φλόγας οξυγόνου ασετυλίνης.
 • Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων 28/9/2021
 • Διάρκεια 3 ημερών(εως και 30/9/2021)
 • 3 Διδακτικές ώρες θεωρία και 12 Διδακτικές ώρες πρακτική εκπαίδευση

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενοι κύκλοι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σχολείο Ηλεκτροσυγκολλητών» θα ξεκινήσουν τις ημερομηνίες 6 Σεπτέμβρη και 18 Οκτώβρη και θα λήξουν 15 Οκτώβρη και 29 Νοέμβρη αντίστοιχα.
Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή να εγγραφείτε, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6256706.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσετε έγκαιρα τη θέση σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Σας ανακοινώνουμε την έκδοση του ολοκαίνουργιου και πολύ καινοτόμου βιβλίου με τίτλο ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ.

Συγγραφείς του εξαιρετικού βιβλίου είναι ο Δρ. Ιωάννης Κορδάτος ιδιοκτήτης της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων(Hellenic Welding Association) και της HENC και ο συνάδελφός του ο Κύριος Γεώργιος Ασημακόπουλος.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευανάγνωστο βιβλίο που περιέχει 200 σελίδες αναλυτικών, καθώς και επεξηγηματικών πληροφοριών, σχετικά με κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίοι προκύπτουν κατά τις διαδικασίες της Συγκόλλησης και της Κοπής και σχετικά μέτρα ώστε να ελεγχθούν και να περιοριστούν οι κίνδυνοι αυτοί.

Το βιβλίο αποτελείται από 8 κεφάλαια και 4 συμπληρωματικά παραρτήματα ως εξής:

1) Κίνδυνοι και Βλάβες για την Υγεία λόγω Ηχορύπανσης σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

2) Κίνδυνοι Ηλεκτροπληξίας και Μετριασμός της σε Περιβάλλον Συγκόλλησης

3) Αερομεταφερόμενη Μόλυνση και Σχετικοί Κίνδυνοι σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

4) Κίνδυνοι Ακτινοβολίας και Προστασία σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

5) Κίνδυνοι κατά τις Διαδικασίες Συγκόλλησης και Κοπής με Οξυασετυλίνη και Μέτρα Προστασίας ενάντια στην Φωτιά

6) Εργονομία στον Χώρο των Συγκολλήσεων και των Κοπών

7) Κίνδυνοι για τα Χέρια από Δονήσεις και Πολιτικές Μετριασμού

8) Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων στον Χώρο των Συγκολλήσεων και των Κοπών

Τα 4 επισυναπτόμενα παραρτήματα αφορούν:

I) Μεθόδους Εκτίμησης Κινδύνων

II) Περίπτωση Μελέτης σχετικά με τον Υπολογισμό και Σχεδιασμό ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξαερισμού για Περιβάλλον Συγκόλλησης

III)  Παροχή Πρώτων Βοηθειών

IV) Λίστα Χρήσιμων Οργανισμών Υγιεινής και Ασφάλειας(στην Ελλάδα)

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε Τεχνολόγους Βιομηχανίας, Μηχανικούς, Επιθεωρητές Υγιεινής και Ασφάλειας, Εργοδηγούς Συγκολλήσεων, Μηχανικούς Συγκολλήσεων, Συγκολλητές, Μηχανικούς Παραγωγής και στην Βιομηχανική Διοίκηση.

Υπάρχει μια πληθώρα σχετικών Κανόνων και Προδιαγραφών καθώς και καθοδήγηση για την επιλογή κατάλληλων PPEs(προσωπικών εξοπλισμών προστασίας) και σχετικών με την ασφάλεια συστημάτων και οργάνων παρακολούθησης.

Οι συγγραφείς του βιβλίου πιστεύουν ό,τι η μεταχείριση του υπό συζήτηση θέματος από διεθνή πρότυπα είναι μοναδική παρέχοντας τεράστια οφέλη στο τελικό χρήστη, καθώς και στους βιομηχανικούς οργανισμούς.

Το βιβλίο διανέμεται από την Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων. Για παραγγελίες μέσω email  στο (info@hwelda.com) ή μέσω τηλεφώνου στο 2106256706.

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το webinar Abrasive Health & Safety που συνδιοργανώνουν η 3M και η GEP και το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου και ώρα 16:00-17:00. Το συγκεκριμένο webinar αφορά εργαζόμενους σε μεταλλικές κατασκευές και θα παρέχει πληροφορίες και γνώση σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις των εργαζομένων που προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν σε εργασίες μεταλλικών κατασκευών και τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης τους.

Για εγγραφή στο webinar πατήστε εδώ

Αγαπητοί Φίλοι,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι στις 07 Ιουνίου 2021 θα ξεκινήσουμε έναν νέο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολείο Συγκολλητών.

Η εκπαίδευση  είναι συνολικής διάρκειας 125 Διδακτικών ωρών. Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές και ώρες 17:00-21:00, στην έδρα της εταιρίας, στο Πέραμα Αττικής. Σύνολο ημερών: 25. Σύνολο εβδομάδων: 5. Προκειμένου να είναι όσον το δυνατόν περισσότερο αποδοτική η εκπαιδευτική διαδικασία, τα τμήματα  είναι μέχρι 9 άτομα. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ασκείται σε ατομικό πάγκο και του παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, εκτός από παπούτσια ασφαλείας.

Στο τέλος της εκπαίδευσης απονέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης όπου αναγράφεται το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης, το υλικό και οι θέσεις συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον οι συμμετέχοντες που περνούν επιτυχώς από την εξεταστική διαδικασία αποκτούν ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  πιστοποίηση συγκολλητή σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9606-1. Το πρόγραμμα αυτό θα ολοκληρωθεί στις 16/07/2021

Οι συνολικές θέσεις είναι 9. Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας, στέλνοντας την αίτηση συμμετοχής στο info@hwelda.com. Με την αίτηση και την προκαταβολή κατοχυρώνετε μια θέση στον επερχόμενο εκπαιδευτικό κύκλο. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του σχολείου ηλεκτροσυγκολλητών εδώ.

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@hwelda.com ή στο τηλέφωνο 2106256706.

logo-2logobgas_cswip

TWI authorized training and examination services agent for Greece and Cyprus

The Hellenic Engineering Company in collaboration with TWI will implement on the 24th of May 2021  the training program and examinations which lead to the internationally recognized certification:

BGAS-CSWIP Site Coatings Inspector

Due to COVID 19 pandemic the course will be delivered online live  the first three days.

 • Course will be held via Zoom, in English Language by TWI expert lecturer on 24, 25 and 26 of May (10:45-18:45)
 • Practical training and exams will be held in Athens 27 and 28 of May (09:00-17:00).

The Certification Scheme for Personnel (CSWIP) is a comprehensive scheme which provides for the examination and certification of individuals seeking to demonstrate their knowledge and/or competence in their field of operation. The scheme provides internationally recognised, role-specific competence for people engaged in painting, coating, welding, joining, materials integrity and inspection in manufacturing, construction, operation or repair of high integrity structures, plant or machinery.

This certification offers the advantages below:

 • International recognition
 • Internationally recognized training system
 • Qualifications which reflect the needs of the global market.

The certification holders become instantly members of an international database of specialized inspectors who can seek an international career in different operations in industry. Other than that they experience the most competitive training and specialization in the field of painting systems inspection procedures in metal fabrication.

For more information with regards to the time schedule, the acceptance criteria and the application procedures please contact the Hellenic Engineering Company. Due to a limited number of places, a strict order of priority will be observed.

In the following links you can review more info in relation to the certification and the possibilities that this certification offers.

http://www.cswip.com/

http://www.twitraining.com/

 

 

BGAS Site Coating Inspector tasks and responsibilities

 • Acting in support of the Engineer and/or Senior Pipeline Inspector on all matters relating to site coating operations.
 • Assessing and measuring of environmental conditions to ensure that specification requirements are met prior to coating.
 • Ensuring surface preparation and coating operations are carried out in accordance with the specification and/or approved and qualified procedures.
 • Monitoring procedures used for the safe handling and disposing of materials used in coating operations, to prevent environmental contamination.
 • Maintaining accurate records and compiling relevant reports.

 Suitable for:

 Candidates with or without previous experience in site coatings inspection wishing to attain BGAS-CSWIP Approval as a Site Coatings Inspector. Suitable for individuals engaged in the inspection and coating of new and existing pipelines. This approval is very useful to welding inspectors as it can extend their working time capability on pipelines projects.

Course Content:

Corrosion, specified coating conditions; surface preparation methods and standards; surface contaminants and tests for detection; coating technology; film thickness; coal tar enamels; special situations; hot applied tapes; cold applied laminate tapes; grease based tapes; self-adhesive overwrap tapes; polyethylene cladding; fillers, mastics and putties; heat shrinkable plastics; powder coatings; urethane MCLs; holiday detection; concrete coatings; internal coatings; cathodic protection; stages of pipeline construction; handling, transport and storage; pipeline surveys, health and safety; coating faults; working practices and quality.

Course Duration : 4 days plus 1 day examinations

 Course Objectives:

 • To understand the principles of pipeline coatings
 • To understand the importance of surface preparation
 • To appreciate the difficulties associated with pipeline site coating
 • To understand the practical methods of testing and inspection
 • To interpret the requirements of standards
 • To meet the syllabus requirements for the BGAS-CSWIP Site Coatings Inspector examination

Additional Information:

 Candidates MUST bring:

 • 2 passport sized photographs
 • a valid eyesight certificate from a doctor or an optician showing satisfactory eyesight for near vision, permitting reading a minimum of Times Roman N4, or equivalent type and size letters, at not less than 300mm on a standard test chart for near vision, in at least one eye, corrected or uncorrected. Candidates for the painting inspector will be required to have had a colour perception assessment by the Ishihara 24 plate test or an equivalent.
 • a completed application form and full examination fee

ENTRY REQUIREMENTS:

The minimum duration for industrial experience prior to or following success in the qualification examination is 1 month, showing knowledge of pipeline fabrication techniques, safe working practices, and a general understanding of coating application would be advantageous.

Training and Examination cost: 1600 Euros

For the brochure click here.