Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων με χαρά ανακοινώνει την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δικτύων Σωληνώσεων».

Τα δίκτυα σωληνώσεων αποτελούν αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό κομμάτι στην καθημερινότητά μας. Συναντώνται σε πληθώρα εφαρμογών όπως στη διανομή πόσιμου νερού, πετρελαιοειδών, χημικών αεριών κ.α. Αυτές οι κατηγορίες διαχωρίζονται σε ακόμη περισσότερες, εάν συνυπολογιστεί ότι ενδέχεται το ρευστό που εισέρχεται στο δίκτυο να έχει αυξημένη πίεση ή να δημιουργεί διαβρωτικό περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό δικτύων σωληνώσεων αναλόγως της εφαρμογής. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτήρια επιλογής υλικών των σωληνώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τον τρόπο κατασκευής του δικτύου (συναρμογή & συγκόλληση), τον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής, την επιλογή των σωστών εξαρτημάτων βάσει των απαιτήσεων (μούφες, συστολές, καμπύλες, φλάντζες, gaskets κ.λ.π.) και όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αποτυπώνονται στα ισομετρικά σχέδια (στηρίξεις δικτύου, διάμετροι σωληνώσεων κ.λ.π.).

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από μηχανικούς με πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό δικτύων και στην κατασκευή αυτών.

Η εκπαίδευση θα είναι συνολικής διάρκειας 25 διδακτικών ωρών και θα ολοκληρωθεί σε 5 ημέρες. Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 17:00-21:00, στην έδρα της εταιρίας, στο Πέραμα Αττικής. Το πρόγραμμα μπορεί να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΛΑΕΚ και να επιδοτηθεί για όσους αναλάβει να καλύψει το κόστος η εταιρία στην οποία εργάζονται.

Στο τέλος της εκπαίδευσης απονέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

Το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δικτύων Σωληνώσεων» είναι προγραμματισμένο για τις 23/09/2019 και ολοκληρώνεται στις 27/09/2019 στις εγκαταστάσεις μας στο Πέραμα Αττικής.

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία σε μορφή PDF

Αίτηση Συμμετοχής

Αφίσα-Μπροσούρα

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης