Η σχολή μας θα διοργανώσει και φέτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα εκπαίδευσης

Διεθνής Ειδικός Συγκολλήσεων International Welding Specialist (IWS). 

Στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις που οδηγούν στο δίπλωμα μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων ΙΕΚ σχετικού αντικειμένου.

Οι επόμενοι κύκλοι θα υλοποιηθούν:

  • στις 1 Νοεμβρίου 2019 στο Πέραμα Αττικής
  • στις 18 Οκτωβρίου 2019  στην Θεσσαλονίκη

Κόστος Εκπαίδευσης 2500 Ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διεθνή Ειδικό Συγκολλήσεων θα βρείτε εδώ

Αίτηση συμμετοχής για Πέραμα Αττικής

Αίτηση συμμετοχής για Θεσσαλονίκη