Δρ. Βασίλειος Στεργίου

Ο Δρ. Βασίλειος Στεργίου είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π., κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Συγκολλήσεις (Brunel University, London, UK), ενώ έχει ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή στο Ε.Μ.Π., στο τμήμα των Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών επίσης στις Συγκολλήσεις.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) ως προϊστάμενος τομέα και Μηχανικός Συγκολλήσεων στον τομέα Ειδικών Διεργασιών και Τεχνολογίας Υλικών (Διεύθυνση Μελετών, Έρευνας και Καινοτομίας) καθώς επίσης και στον τομέα Προγραμματισμού και Ελέγχου Έργων Συντήρησης Αεροκινητήρων.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και ελέγχων υλικών για την αεροπορία, τη ναυτιλία και τη βιομηχανία, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων, όπως επίσης και σε ερευνητικά προγράμματα εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ έχει συνυπογράψει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στο πεδίο των συγκολλήσεων.

This post is also available in: Αγγλικα