Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018. Θα αφορά στην ορθή τεχνική συγκόλλησης ελασμάτων και σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα με την  μέθοδο συγκόλλησης TIG.  Το πρόγραμμα διαρκεί 35 διδακτικές ώρες, με μέγιστο αριθμό 9 ατόμων, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.  Τα μαθήματα  διεξάγονται Δευτέρα με Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 09:00-17:00 στις πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της εταιρίας μας, στο Πέραμα Αττικής.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται 5 δ.ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 30 δ.ώρες πρακτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα δίδεται στον συμμετέχοντα έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και στο τέλος απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρο, πιστοποιημένο επαγγελματία εκπαιδευτή-συγκολλητή και από Μηχανικό Συγκολλήσεων. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν και αρχάριοι-ερασιτέχνες και πιο έμπειροι συγκολλητές.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής μέσω e-mail στο info@hwelda.com ή μέσω FAX στο 2106256706.

Αίτηση Συμμετοχής

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

Αφίσα-Μπροσούρα