Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων (ΕΛ.Ε.Σ),  πιστή στη δέσμευσή της και  στο όραμα της για μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Ελληνική επιστημονική και βιομηχανική κοινότητα της χώρας μας, εγκαινίασε μια νέα σειρά δράσεων που έχουν στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συγκολλητών. Στα πλαίσια των δράσεων αυτών θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις και εσπερίδες με θέματα που αφορούν τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις νέες εφαρμογές από το χώρο των συγκολλήσεων. Για το σκοπό αυτό η ΕΛ.Ε.Σ την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα «Η μέθοδος συγκόλλησης TIG  από την θεωρία στην πράξη!». Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας και απευθυνόταν σε  εργατοτεχνίτες, τεχνικούς  συντήρησης και εργοδηγούς βιομηχανίας, βιοτεχνίας, μηχανουργείων, ναυπηγείων, διυλιστηρίων κ.λπ.

Η παρουσίαση περιελάμβανε μια ανασκόπηση των νέων τεχνολογιών και τεχνικών πάνω στη μέθοδο TIG. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν  οι βασικές αρχές της μεθόδου, το ηλεκτρικό τόξο και τα χαρακτηριστικά του, οι εμπορικά διαθέσιμες ακίδες βολφραμίου και ο τρόπος επιλογής τους, ο ρόλος και τα είδη των αερίων προστασίας, ειδικές τεχνικές της μεθόδου, χρήση σε συγκόλληση σωλήνα κ.λπ.

Οι παρουσιάσεις έγιναν από διακεκριμένους και έμπειρους Μηχανικούς Συγκολλήσεων. Στους συμμετέχοντες διενεμήθη φυλλάδιο με χρήσιμες πληροφορίες πάνω στην μέθοδο.

Πλήθος συγκολλητών αγκάλιασε την πρωτοβουλία αυτή και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Μετά την άκρως επιτυχημένη αυτή «συνάντηση», η ΕΛ.Ε.Σ δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 2015-03-12 20.25.50 2015-03-12 20.30.23 photo 2