Η σχολή μας θα διοργανώσει και φέτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα εκπαίδευσης

Διεθνής Ειδικός Συγκολλήσεων International Welding Specialist (IWS). 

Στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις που οδηγούν στο δίπλωμα μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), απόφοιτοι αναγνωρισμένων ΙΕΚ σχετικού αντικειμένου, απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών, τουλάχιστον διετούς φοίτησης μετά το Λύκειο.

Οι επόμενοι κύκλοι θα υλοποιηθούν:

  • στις 16 Οκτωβρίου 2020 στο Πέραμα Αττικής
  • στις 06 Νοεμβρίου 2020  στην Θεσσαλονίκη

Κόστος Εκπαίδευσης 2500 Ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες όπως και αιτήσεις συμμετοχής για τον Διεθνή Ειδικό Συγκολλήσεων θα βρείτε εδώ