Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ανακοινώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψιν την ΚΥΑ (Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53452/31-08-2020 – ΦΕΚ Β’ 3630/31-08-2020) για τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι και έμμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία της εταιρίας και την πραγματοποίηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της και κατ’ επέκταση να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της εταιρίας και η ασφάλεια και υγιεινή των εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων και του προσωπικού αυτής.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευόμενους που προσέρχονται στον χώρο να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Υγείας:

  1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική. Οι εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, καταρτιζόμενοι, όπως και οι επισκέπτες υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεών μας.
  2. Ο συγχρωτισμός πρέπει να αποφεύγεται. Επιβάλλεται διατήρηση αποστάσεων (κατ ελάχιστο 1,5-2 μέτρα μεταξύ ατόμων) και αποφυγή χειραψιών, ανταλλαγών προσωπικών αντικειμένων, ενώ οι εκπαιδευόμενοι συγκολλητές οφείλουν να προσέρχονται με τα προσωπικά τους ρούχα εργασίας και παπούτσια ασφαλείας.
  3. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα που παρέχεται στους χώρους μας.