Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων διοργανώνει μαθήματα εκπαίδευσης Τεχνίτη Οξυγονοκοπής στις εγκαταστάσεις της στο Πέραμα. Πρόκειται για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πάνω στις βέλτιστες τεχνικές κοπής με χρήση φλόγας οξυγόνου ασετυλίνης.
  • Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων 28/9/2021
  • Διάρκεια 3 ημερών(εως και 30/9/2021)
  • 3 Διδακτικές ώρες θεωρία και 12 Διδακτικές ώρες πρακτική εκπαίδευση