Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή να εγγραφείτε, επικοινωνήστε μαζί μας στο
210 6256706 ή στο info@hwelda.com
Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας, γιατί ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.