ΑΦΙΣΑ-ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ 6010

Ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP) θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται πολύ σύντομα. Παράλληλα υπογράφηκε συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ρωσία για την κατασκευή  άλλου αγωγού με το όνομα Greek Stream. Η συγκόλληση της ρίζας των αγωγών θα εκτελεστεί με τη μέθοδο MMA και χρήση ηλεκτροδίου σελουλόζης E6010-E7010. Μια επιτυχημένη συγκόλληση χωρίς σφάλματα απαιτεί σωστή τεχνική η οποία προκύπτει από τη σωστή εκπαίδευση.

Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση που έχει προκύψει, η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων ξεκινάει από τον Ιούλιο μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στην εκμάθηση της σωστής χρήσης και τεχνικής του ιδιαίτερου αυτού τύπου ηλεκτροδίων.

Την εκπαίδευση θα αναλάβουν επαγγελματίες συγκολλητές με μεγάλη εμπειρία στη χρήση του ηλεκτροδίου αυτού σε έργα με αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας. Τα τμήματα θα είναι αυστηρά ολιγομελή για να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκπαίδευσης η ΕΛ.Ε.Σ διαθέτει μηχανές τελευταίας τεχνολογίας ιδανικές για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο σελουλόζης. Στον κάθε συμμετέχοντα θα δοθούν όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας.

Τα μαθήματα θα έχουν διάρκεια 24ώρες από τις οποίες οι 6 ώρες είναι θεωρία και οι 18 πρακτική. Παράλληλα θα δοθεί στους συμμετέχοντες έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Στο τέλος της εκπαίδευσης απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης όπου αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες και το είδος της εκπαίδευσης.

Στο τέλος του προγράμματος και για όποιον επιθυμεί, η Εταιρία της αναλαμβάνει την διαδικασία πιστοποίησης συγκολλητή κατά το πρότυπο ISO 9606 με τη μέθοδο MMA, στο υλικό και στη θέση συγκόλλησης της επιλογής του.

Θεωρητική εκπαίδευση:

  • Ασφάλεια,
  • Σύμβολα συγκόλλησης
  • Προετοιμασία ακμών
  • Σφάλματα και ατέλειες, ποιοτικός έλεγχος
  • Η τεχνολογία της μεθόδου MMA
  • Εξοπλισμός-χρήση-συντήρηση
  • Αναλώσιμα συγκόλλησης-χρήση-αποθήκευση-κατηγοριοποίηση-επιλογή

Πρακτική εκπαίδευση

  • Προετοιμασία λοξοτομής single V για συγκόλληση από τη μία πλευρά χωρίς μόνιμο ή κεραμικό backing
  • Συγκόλληση σε θέση PG/PJ (κατεβατό) σε ελάσματα και σωλήνες με ηλεκτρόδια 6010, 7010 και 8010

 

Κατεβάστε την αφίσα σε ηλεκτρονική μορφή

ΑΦΙΣΑ-ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ 6010