Οι συγκολλήσεις μετάλλων αποτελούσαν πάντα ένα σημαντικό μέρος της συνολικής κατασκευής και βιομηχανοποίησης ενός έργου. Στη εποχή μας που η ασφάλεια της κατασκευής  αποτελεί πρωταρχική σημασία, η εξειδίκευση πάνω στην τεχνολογία των συγκολλήσεων είναι επιτακτική ανάγκη. Οι έλεγχοι έχουν πλέον ενταθεί και είναι πιο αυστηροί. Μια σειρά νέων προτύπων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται ακόμα και σε έργα μικρότερης κλίμακας. Το προσωπικό που εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία οφείλει να είναι εξοικειωμένο με βασικές έννοιες  που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τις τεχνικές της συγκόλλησης, και τα πρότυπα που διέπουν την κατασκευή.

Για το σκοπό αυτό η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων ξεκινάει την υλοποίηση διήμερων σεμιναρίων με την ονομασία εισαγωγή στην τεχνολογία των συγκολλήσεων. Δίνεται η ονομασία «εισαγωγή» διότι παράλληλα η εταιρία μας υλοποιεί και πιο εξειδικευμένα προγράμματα σχετικά με την μεταλλουργία, τον σχεδιασμό , τον ποιοτικό έλεγχο και την τεχνική της συγκόλλησης.

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων, με πολυετή εμπειρία πάνω στην εκπαίδευση των συγκολλήσεων σε όλες τις βαθμίδες  του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκονται με αυτές και ως το εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων να υλοποιεί προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων , όπως το πρόγραμμα εκπαίδευσης “International Welding Engineer” είναι το πλέον εξειδικευμένο εκπαιδευτικό κέντρο για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς παραγωγής και βιομηχανίας, μελετητές, σχεδιαστές, επιθεωρητές, τεχνικούς συντήρησης, εργοδηγούς, υπεύθυνους ποιοτικού ελέγχου, κ.λπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΤΟΣ

  • Μεταλλουργία, μεταλλογνωσία, είδη χαλύβων
  • Συγκολλησιμότητα υλικών
  • Μέθοδοι συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο, υλικά πλήρωσης , εξοπλισμός, ιδιαιτερότητες των μεθόδων. (Πρακτική επίδειξη των μεθόδων στο πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο μας με τις πιο σύγχρονες μηχανές συγκόλλησης).
  • Θερμικές κατεργασίες
  • Σχεδιασμός, είδη συνδέσεων, προετοιμασία ακμών, συμβολισμός συγκολλήσεων
  • Ποιοτικός έλεγχος, σφάλματα συγκολλήσεων,
  • Πρότυπα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα, πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

Στους συμμετέχοντες δίδεται έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και στο τέλος του σεμιναρίου λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης .

Το σεμινάριο υλοποιείται εργάσιμες ημέρες  και ώρες 09:00-17:00, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας. Η αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να φιλοξενήσει ως και 23 άτομα και είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.  Οι εισηγητές του προγράμματος είναι καθηγητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διακεκριμένα στελέχη της βιομηχανίας, και Μηχανικοί Συγκολλήσεων με μεγάλη εμπειρία. Το συνολικό κόστος είναι 300 Ευρώ.

Μπροσούρα σεμιναρίου                                                                                  Αίτηση συμμετοχής