Εκπαίδευση Ηλεκτροσυγκολλητών

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων εδώ και οκτώ χρόνια διεξάγει τακτικά, εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην τεχνολογία και την τεχνική της συγκόλλησης. Είναι προγράμματα 35-125 διδακτικών ωρών, 10 ατόμων, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε διάφορες μεθόδους και θέσεις συγκόλλησης, σε όλα τα μέταλλα και τα κράματά τους, σε ελάσματα και σωλήνες.  Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας πρωινές ή απογευματινές ώρες, Δευτέρα έως Σάββατο. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει και ενδοεταιρικά, στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας. Ήδη μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα αυτά πάνω από 350  επαγγελματίες διαφόρων κλάδων.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες συγκολλητές που θέλουν να εξειδικευτούν σε μια  μέθοδο και υλικό ή σε  δύσκολες θέσεις συγκόλλησης. Απευθύνονται όμως και σε εργατοτεχνίτες άλλων ειδικοτήτων που δεν έχουν εξοικείωση με το αντικείμενο των συγκολλήσεων. Τα προγράμματα είναι ευέλικτα και επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να επιλέξει εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του.

  • Εκπαίδευση  σε μία, δύο ή και τις 3 μεθόδους συγκόλλησης
  • Ολιγομελή τμήματα έως 10 ατόμων
  • Δίνεται έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  • Παρέχονται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας
  • Απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης

Στο τέλος του προγράμματος και για όποιον επιθυμεί, η Εταιρία μας αναλαμβάνει την διαδικασία πιστοποίησης συγκολλητή κατά το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9606 ή κατά το Αμερικάνικα πρότυπα ανάλογα με τη μέθοδο, το υλικό και τη θέση συγκόλλησης της επιλογής του.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

info@hwelda.com τηλ: 210 6256706


Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συγκολλήσεων

This post is also available in: Αγγλικα