Γενική Εκπαίδευση Ηλεκτροσυγκολλητών

Το πρόγραμμα «Γενική Εκπαίδευση Ηλεκτροσυγκολλητών»  είναι πρόγραμμα  35 διδακτικών ωρών, 9 ατόμων, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε διάφορες μεθόδους και θέσεις συγκόλλησης, σε ελάσματα κοινών ανθρακούχων χαλύβων. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας Δευτέρα με Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 09:00-17:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 διδακτικές ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 29 διδακτικές ώρες πρακτική. Παράλληλα δίνεται στον κάθε συμμετέχοντα έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και στο τέλος απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους, πιστοποιημένους, επαγγελματίες εκπαιδευτές-συγκολλητές και από Μηχανικό Συγκολλήσεων. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν αρχάριοι-ερασιτέχνες και πιο έμπειροι συγκολλητές.

Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα αυτό χρειάζεται να  στείλει συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής με email ή με fax. Με την αίτηση κατοχυρώνει μια θέση στον επόμενο προγραμματισμένο κύκλο εκπαίδευσης.

Επόμενος Κύκλος – 15/04/2024

Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας.

Αίτηση συμμετοχής

Αναλυτικό Πρόγραμμα

This post is also available in: Αγγλικα