Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες των εταιριών και των ενδιαφερομένων πάνω στις βέλτιστες τεχνικές κοπής και συγκόλλησης με χρήση φλόγας οξυγόνου ασετιλίνης. Οι εκπαιδεύσεις διεξάγονται στις πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων ή στο χώρο των εταιριών και μπορούν να συμπεριλάβουν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα

 • Τεχνικές κοπής και διαμόρφωσης ακμών
 • Τεχνικές προθέρμανσης
 • Τεχνικές εύθυνσης
 • Συγκόλληση OXYFUEL
 • Brazing

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ “ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΠΗΣ”

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πάνω στις βέλτιστες τεχνικές κοπής με χρήση φλόγας οξυγόνου ασετιλίνης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 15 Δ.Ω , 3 ημέρες και πραγματοποιείται στο Πέραμα,  απογευματινές ώρες 17:00-21:00. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 δ.ώρες θεωρία και 16 δ.ώρες πρακτική.

 • Τεχνικές κοπής και διαμόρφωσης ακμών
 • Καθάρισμα συγκόλλησης
 • Ξύρισμα ενισχυτικών ελασμάτων
 • Ανοιγμα οπών
 • Κοπή σε καμπύλη
 • Κοπή σωλήνα

> Παρέχονται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας

> Απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης

Επόμενη ημερομηνία έναρξης 02/10/2023