Ειδικός Συγκολλήσεων IWS

Διεθνής Ειδικός Συγκολλήσεων

International Welding Specialist (IWS)

Εάν θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας πάνω στην τεχνολογία των συγκολλήσεων και θέλετε να ακολουθήσετε μια καριέρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό  σε υπεύθυνη θέση  στην βιομηχανία των συγκολλητών κατασκευών τότε το δίπλωμα του Ειδικού Συγκολλήσεων είναι το κατάλληλο για εσάς.  Στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις που οδηγούν στο δίπλωμα μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή απόφοιτοι αναγνωρισμένων ΙΕΚ σχετικού αντικειμένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ιδανικό για να βελτιώσει την επαγγελματική  σταδιοδρομία επαγγελματιών που εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν σε οποιαδήποτε βιομηχανία που περιέχει συγκολλητές κατασκευές. Το εύρος δράσης των ειδικών συγκολλήσεων εκτείνεται από τις δομικές κατασκευές, τη ναυπηγική και αεροναυπηγική βιομηχανία αλλά και τη βιομηχανία βαρέων μεταλλικών κατασκευών ως και την κατασκευή δοχείων υψηλής πίεσης, τα παράκτια έργα, την κατασκευή δικτύων αγωγών και σωληνώσεων για την πετροχημική βιομηχανία και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας κ.α. Κάθε μικρή η μεγαλύτερη κατασκευαστική μονάδα η οποία πραγματοποιεί συνδέσεις υλικών έχει ανάγκη από ειδικό συγκολλήσεων ή Μηχανικό Συγκολλήσεων.

Το δίπλωμα είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Η συγκεκριμένη εξειδίκευση πάνω στην επιστήμη των συγκολλήσεων, προσφέρει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο Ειδικός  Συγκολλήσεων είναι σε θέση να βελτιώσει την παραγωγική διαδικασία μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής και την βελτίωση της ποιότητας, πράγμα που συνεπάγεται την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Επιπλέον ο Ειδικός  Συγκολλήσεων δίνει στην επιχείρηση την δυνατότητα να αποκτήσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις κατά ΕΝ 3834 και ΕΝ 1090 οι οποίες είναι απαραίτητες πλέον στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Ο ειδικός συγκολλήσεων αποδεδειγμένα κατέχει την γνώση για θέματα που αφορούν στην επιστήμη και την τεχνολογία των συγκολλήσεων και συνδέσεων. Έχει την ικανότητα να διευθύνει το σύνολο των εργασιών που σχετίζονται και αφορούν τις συγκολλήσεις και τις άλλες μορφές σύνδεσης των στοιχείων μιας κατασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τα πρότυπα που διέπουν την κατασκευή αυτή. Εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις ενός έργου: Πριν την εκκίνησή, κατά την εκτέλεση του έργου αλλά και μετά το πέρας της κατασκευής.

Πλέον υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για κατάλληλα κατηρτισμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες ώστε να αναλάβουν θέσεις υπευθύνου συντονιστή συγκολλήσεων, τεχνικού συγκολλήσεων, υπεύθυνων ποιοτικού ελέγχου ή εργοδηγών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 448 ώρες (υποχρεωτική παρακολούθηση 249 ώρες)  από τις οποίες οι 60 ώρες αφορούν πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις. Η εκπαίδευση υλοποιείται κάθε Παρασκευή (ώρες 16:00 – 21:15), Σάββατο και Κυριακή (09:00 – 17:45) 2 φορές τον μήνα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες (modules) και την πρακτική άσκηση.

Το σύνολο των διαλέξεων όπως και οι αντίστοιχες σημειώσεις που διανέμονται είναι στα Ελληνικά ενώ παράλληλα διδάσκεται και η αγγλική ορολογία. Πέρα από την πρακτική άσκηση, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εκτενής παρουσίαση ψηφιακού υλικού (Videos, Images κλπ). Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν γραπτές εξετάσεις.

Μεγάλο πλεονέκτημα της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων είναι η δυνατότητα να διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο, με μηχανές συγκόλλησης και τα απαραίτητα  εργαλεία, εργαστήριο πρακτικής άσκησης τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι οι 60 ώρες πρακτικής που προβλέπονται από το πρόγραμμα δεν γίνονται σε θεωρητικό επίπεδο αλλά κάθε συμμετέχων μαθαίνει να συγκολλά ο ίδιος και έτσι αντιλαμβάνεται ο ίδιος τις απαιτήσεις και δυσκολίες της κάθε μεθόδου.

Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να εξασκηθεί στην πρακτική της συγκόλλησης στο εργαστήριο μας το οποίο είναι στην διάθεση όλων των σπουδαστών οποιαδήποτε στιγμή.

Η ΕΛ.Ε.Σ φροντίζει έτσι ώστε  να πιάνει τόπο η μεγάλη επένδυση του κάθε συμμετέχοντα, η οποία δεν είναι άλλη από τον χρόνο που θα αφιερώσει σε αυτό το απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η εκπαίδευση που παρέχεται είναι η καλύτερη δυνατή και αυτό οφείλεται στους πολύ έμπειρους και με μεγάλο πλούτο γνώσεων εκπαιδευτές μας. Οι εκπαιδευτές μας είναι διδάκτορες μηχανικοί με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα των συγκολλήσεων και με γνώσεις των βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που η ΕΛ.Ε.Σ παρέχει στους συμμετέχοντες είναι μια μοναδική εμπειρία η οποία οδηγεί σε μια λαμπρή καριέρα στον συγκεκριμένο χώρο. Τούτο διότι η εταιρία μας φροντίζει εκτός των άλλων και για την επαγγελματική αποκατάσταση των συμμετεχόντων.

  • Δικαίωμα συμμετοχής:
  1. Απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή
  2. Απόφοιτοι Αναγνωρισμένων ΙΕΚ σχετικού αντικειμένου
  • Διάρκεια 448 ώρες, μαθήματα κάθε Παρασκευή (ώρες 16:00 – 21:15), Σάββατο και Κυριακή (09:00 – 17:45) 2 φορές τον μήνα (7,5 μήνες).
  • Διεθνώς αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών του International Institute of Welding-IIW, European Welding Federation-EWF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΑΘΗΝΑ, 3 Νοεμβρίου 2023
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10 Νοεμβρίου 2023

Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Αθήνας.

Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:

info@hwelda.com           τηλ: 210 6256706

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων πραγματοποιεί τα προγράμματα εκπαίδευσης εναρμονισμένη με τις οδηγίες του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων –International Institute of Welding (IIW), του European Welding Federation (EWF) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (WGI) ως διαπιστευμένο κέντρο εκπαίδευσης (Authorized Training Body).

This post is also available in: Αγγλικα