Μηχανικός Συγκολλήσεων IWE

«Διεθνής Μηχανικός Συγκολλήσεων»

(International Welding Engineer-IWE)

Ο Μηχανικός Συγκολλήσεων είναι αυτός που αποδεδειγμένα κατέχει τη μόρφωση, την εμπειρία και τη γνώση για όλα τα θέματα που αφορούν στην επιστήμη και την τεχνολογία των συγκολλήσεων και συνδέσεων. Έχει την ικανότητα να διευθύνει το σύνολο των εργασιών που σχετίζονται και αφορούν  στις συγκολλήσεις και τις άλλες μορφές σύνδεσης των στοιχείων μιας κατασκευής σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τα πρότυπα που διέπουν την κατασκευή αυτή.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγεί, μετά από επιτυχημένη διαδικασία εξετάσεων, στην απόκτηση του Διεθνώς αναγνωρισμένου Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer). Το δίπλωμα αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834 και  ΕΝ 1090. Το τελευταίο , δεν είναι άλλο από εκείνο που επιβάλλει τα προϊόντα δομικών κατασκευών, που διακινούνται στην Ευρώπη, να φέρουν την ένδειξη CE. Από τον Ιούλιο του 2014 η απαίτηση αυτή είναι υποχρεωτική και για την Ελλάδα  σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 305/2011.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 448 ώρες  από τις οποίες οι 60 ώρες αφορούν πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις. Η εκπαίδευση υλοποιείται κάθε Παρασκευή(ώρες 16:00 – 21:15), Σάββατο και Κυριακή (09:00 – 17:45) 2 φορές τον μήνα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας. Οι εισηγητές του προγράμματος είναι καθηγητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διακεκριμένα στελέχη της βιομηχανίας, και Μηχανικοί Συγκολλήσεων με μεγάλη εμπειρία. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες (modules) και την πρακτική άσκηση.

Αναλυτικά τα περιεχόμενα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Module 1 :Welding processes and equipment, 95 h Welding technology, cutting, power sources,
welding methods and processes,
special welding processes, soldering and brazing,
automations, welding of plastics.

Module 2 : Materials and their behavior during welding,
115 h Steel structures, alloys, heat treatment,
formation of cracks, cast iron,
non ferrous metals, metallography.

Module 3: Construction and design, 62 hours Joint design,
materials strength, seams calculation,
seams under different loading conditions,
design of aluminium structures,
fracture mechanics.

Module 4: Fabrication, applications engineering,
116 hours QA, QC, residual stresses and
distortion, health and safety, Non Destructive Testing,
repair welding, case studies.

 

Το σύνολο των διαλέξεων όπως και οι αντίστοιχες σημειώσεις που διανέμονται είναι στα Ελληνικά ενώ παράλληλα διδάσκεται και η αγγλική ορολογία. Πέρα από την πρακτική άσκηση, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση γίνεται εκτενής παρουσίαση ψηφιακού υλικού (Videos, Images κλπ).

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν γραπτές εξετάσεις. Στο τέλος του προγράμματος  υπάρχει προφορική εξέταση, η οποία οδηγεί  στην απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού Συγκολλήσεων. Οι εξετάσεις υλοποιούνται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ και Πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ, σχολών που σχετίζονται με την επιστήμη της μηχανολογίας, των υλικών και των συγκολλήσεων (π.χ. Πολιτικοί Μηχ/κοί, Μηχ/γοι , Μεταλλουργοί-Μεταλλειολόγοι, Επιστήμης υλικών, Μηχ/κοι παραγωγής,  κ.λ.π). Μπορούν να συμμετέχουν επίσης μηχανικοί άλλων σχολών που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο πάνω στις συγκολλήσεις ή στα μεταλλικά υλικά.

Β) Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Ακαδημιών με  Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MSc)

Γ) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού, οι οποίοι ικανοποιούν τις συνθήκες ένταξης στο πρόγραμμα εκπαίδευσης όπως αυτές ορίζονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων – IIW, για τη χώρα από την οποία αποφοίτησαν

Δ) Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις (τελειόφοιτοι Σχολών, μεταπτυχιακών Τίτλων κλπ)

Ήδη μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει πάνω από 140 Μηχανικοί  Συγκολλήσεων οι οποίοι στελεχώνουν μεγάλες επιχειρήσεις  της χώρας μας με επιτυχία. Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος  μπορεί να καλυφθεί από την εργοδοτική εισφορά  στον  ΛΑΕΚ που καταβάλλουν οι εταιρείες.


ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • ΑΘΗΝΑ, 18 Οκτωβρίου 2024
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Οκτωβρίου 2024

Πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής

Για περισσότερες διευκρινήσεις  πάνω στο δίπλωμα μηχανικού συγκολλήσεων κάντε κλικ εδώ

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων πραγματοποιεί τα προγράμματα εκπαίδευσης εναρμονισμένη με τις οδηγίες του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων –International Institute of Welding (IIW), του European Welding Federation (EWF) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (WGI) ως διαπιστευμένο κέντρο εκπαίδευσης (Authorized Training Body).

This post is also available in: Αγγλικα