Υπηρεσίες

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων (ΕΛ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε με σκοπό την διάχυση γνώσεων μέσα από την παροχή ανωτάτου επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης, μεταδίδοντας τεχνογνωσία στον τομέα της συγκόλλησης και κοπής. Κυρίαρχος στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης, που είτε οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων και πιστοποιητικών που δίδουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, είτε προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και βοηθάει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την συγκόλληση.

Το διεθνές σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης για προσωπικό συγκόλλησης εφαρμόζεται στην χώρας μας από την Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων, η οποία είναι διαπιστευμένη από το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων (IIW), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συγκολλήσεων (EWF) και το WGI ως ένας πιστοποιημένος Εθνικός Φορέας Κατάρτισης.

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων εφαρμόζει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη:

IWE Διεθνής Μηχανικός Συγκόλλησης (International Welding Engineer)

IWT Διεθνής Τεχνολόγος Μηχανικός Συγκόλλησης (International Welding Technologist)

IWS Διεθνής Ειδικός Συγκόλλησης (International Welding Specialist)

IWP Διεθνής Πρακτικός Συγκόλλησης (International Welding Practitioner)

IWIP Διεθνές Προσωπικό Επιθεώρησης Συγκολλήσεων (International Welding Inspection Personnel)

ΟΙ εκπαιδευτές μας είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι μηχανικοί, με διδακτορικά διπλώματα στην Επιστήμη της Συγκόλλησης & των Υλικών και με πολυετή εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς τους. Επιπλέον, είναι ενήμεροι πάνω στην τελευταίες παιδαγωγικές γνώσεις και πρακτικές αλλά και στις μεθόδους για την αποτελεσματική διάχυση και μεταφορά της τεχνογνωσίας.

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων (ΕΛ.Ε.Σ.) αποτελεί παράλληλα μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές-συμβουλευτικές εταιρίες στην Ελλάδα. Προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και επιθεώρησης  υψηλού επιπέδου στην βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στην βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, στον ναυτιλιακό και ενεργειακό τομέα. Αυτήν την στιγμή , είναι στην Ελλάδα , ο πρωτοπόρος φορέας στο επιστημονικό αλλά και τεχνολογικό πεδίο των συγκολλήσεων, των κοπών, της τεχνολογίας των υλικών, της επιθεώρησης συγκολλητών κατασκευών αλλά και της εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού.

Διαθέτει το πλέον απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, τις εγκαταστάσεις και την υποστήριξη, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο σύνολο τον απαιτήσεων της αγοράς. Στις τάξεις της είναι  ενταγμένοι:

  • Διδάκτορες Διπλωματούχοι Μηχανικοί με Διατριβές στο αντικείμενο των συγκολλήσεων
  • Διεθνείς Μηχανικοί Συγκολλήσεων με εμπειρία δεκαετιών
  • Πιστοποιημένοι επιθεωρητές συγκολλήσεων, μονώσεων και συστημάτων βαφής από το διεθνές σύστημα πιστοποίησης CSWIP και BGAS της Μεγάλης Βρετανίας
  • Πιστοποιημένοι ελεγκτές NDT.
  • Έμπειροι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές συγκολλήσεων και κοπής στο σύνολο των τεχνικών και σε κάθε είδους βασικό υλικό.

Οι κύριοι πυλώνες δραστηριοποίησης μας είναι:

Συμβουλευτική σε θέματα συγκολλήσεων και τεχνολογίας υλικών/Υπηρεσίες Μηχανικού συγκολλήσεων-Συντονιστή συγκολλήσεων

Διαχείριση ποιότητας, ποιοτικός έλεγχος και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας

Προετοιμασία επιχειρήσεων για εναρμόνιση με συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001/ EN 1090/ ISO 3834 etc)

Διάβρωση υλικών και επιθεωρήσεις βαφών

Διαχείριση έργου-Project management

Υπηρεσίες Επιθεώρησης Τρίτου Προσώπου (Third Party)

Επιστήμη των υλικών, ανάλυση αστοχιών, επιλογή υλικών κλπ

Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να ικανοποιούμε πάντα τους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους, στο χρόνο που επιθυμούν με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Προσφέρουμε στους πελάτες μας εφαρμόσιμες λύσεις που δίνουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, πάντα με επαγγελματισμό και σεβασμό.

Το όραμα μας είναι να βελτιώσουμε και να καθιερώσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ανταγωνιστικές και ουσιαστικές στους τομείς της Μηχανικής Συγκολλήσεων, του Ποιοτικού ελέγχου και της Διαχείρισης έργων.