Επιστήμη υλικών (Material Science)

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πραγματογνωμοσύνες και μελέτες που σχετίζονται με τη διαχείριση ποιότητας, την επιλογή των κατάλληλων υλικών, τις συγκολλήσεις και τις θερμικές κατεργασίες των υλικών, τη διάβρωση, τις μελέτες αστοχίας, τις θραυστογραφικές μελέτες καλύπτοντας όλες τις ανάγκες γύρω από την επιστήμη των υλικών, τις συγκολλήσεις και τις μελέτες αστοχίας.

  • Επιλογή και έγκριση υλικών κατασκευής ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας
  • Σχεδιασμός και μελέτη συγκολλήσεων και ποιοτικός έλεγχος αυτών
  • Σχεδιασμός και μελέτη θερμικών κατεργασιών συγκολλήσεων και κατασκευών.
  • Μελέτες διάβρωσης υλικών και μελέτες αντιδιαβρωτικής προστασίας.
  • Μελέτες αστοχίας υλικών (μηχανισμοί αστοχίας, προτάσεις  αποκατάστασης).
  • Θραυστογραφικές μελέτες και χαρακτηρισμοί μηχανισμών θραύσης.
  • Μεταλλουργικός χαρακτηρισμός υλικών (δειγματοληψία, ρέπλικες, στερεοσκοπία, οπτική μικροσκοπία, ηλεκτρονική μικροσκοπία, μικρο-/μάκρο-σκληρομέτρηση, δοκιμές συνάφειας, μηχανικές δοκιμές).
  • Μελέτες “Fit for purpose”,

This post is also available in: Αγγλικα