Προετοιμασία Επιχειρήσεων για Πιστοποίηση σε Συστήματα Ποιότητας

Πρότυπα EN 1090/ EN ISO 3834/ ISO 9001

Προετοιμασία επιχείρησης για εναρμόνιση και πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα

EN  1090 – CE Marking / ΕΝ ΙSΟ 3834/ISO 9001.

Τα παραπάνω πρότυπα, προδιαγράφουν τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να εναρμονιστεί και να συμμορφωθεί ο κατασκευαστής ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των μεταλλικών κατασκευών.

Μέρος των απαιτήσεων αυτών είναι.

  • η πιστοποίηση του προσωπικού που εμπλέκεται στις εργασίες συγκόλλησης
  • ο έλεγχος των συγκολλήσεων
  • η τεκμηρίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται
  • η διακρίβωση του εξοπλισμού
  • η διενέργεια και τεκμηρίωση των ελέγχων
  • η συντήρηση των μηχανών
  • η διαχείριση και αποθήκευση των αναλωσίμων συγκόλλησης και πολλά άλλα.

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει την προετοιμασία των διαδικασιών και της παραγωγής, έτσι ώστε η εταιρία σας να οδηγηθεί με επιτυχία στην πιστοποίηση του συστήματος παραγωγής της σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090 και  EN ISO 3834 αλλά και με το πρότυπο ISO 9001.

 

This post is also available in: Αγγλικα