Υπηρεσίες Επιθεώρησης Τρίτου Προσώπου (Third Party)

Υπηρεσίες Επιθεώρησης Τρίτου Προσώπου (Third Party)

 

Ως οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και εκπρόσωποι στον χώρο παραγωγής εξασφαλίζουμε σε όλη την φάση της κατασκευής του έργου ότι ικανοποιούνται στο ακέραιο τα ακόλουθα:

  • Η ποιότητα της κατασκευής
  • Η εναρμόνιση σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.
  • Η τήρηση χρονοδιαγράμματος

Επιπλέον αναλαμβάνουμε να επιθεωρήσουμε τους αναδόχους πριν την ανάληψη του έργου και να παρακολουθούμε όλη την φάση της κατασκευής.

  • Επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας (παραλαβή και διαχείριση υλικών, κοπές, διάτρηση, προσυναρμολόγηση, συγκόλληση, αμμοβολή, βαφή, ανέγερση).
  • Επίβλεψη μη καταστροφικών ελέγχων.
  • Έλεγχος πιστοποιητικών υλικών, αναλωσίμων συγκόλλησης, χρωμάτων
  • Έλεγχος σχεδίου ελέγχων και δοκιμών (ΙTP), πιστοποιήσεων προσωπικού που εμπλέκεται στην παραγωγική διαδικασία και στον ποιοτικό έλεγχο, έλεγχος πιστοποιήσεων διαδικασιών συγκόλλησης και εφαρμοζόμενων προδιαγραφών συγκόλλησης

This post is also available in: Αγγλικα