Το πρόγραμμα BGAS-CSWIP Painting Inspector υλοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο σε συνεργασία με το TWI. O επόμενος κύκλος θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 18/11/2024.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα και η εκπαίδευση θα γίνει ως εξής:

  • Τηλεκπαίδευση τις 3 πρώτες ημέρες 18, 19, 20 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Zoom, ώρες 09:00-17:00
  • Πρακτική Εκπαίδευση με φυσική παρουσία στην τάξη την τέταρτη ημέρα 21 Νοεμβρίου, ώρες 09:00-17:00 (Πέραμα-Αττικής)
  • Εξετάσεις στην τάξη την πέμπτη και τελευταία ημέρα 22 Νοεμβρίου από τις 09:00 (Πέραμα-Αττικής) (Διάρκεια εξετάσεων 3 ώρες-100 Ερωτήσεις)

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς πάνω στον κρίσιμο τομέα των επιθεωρήσεων βαφών μεταλλικών επιφανειών. Το British Gas Approval Scheme (BGAS) διαχειρίζεται από το TWI. Είναι το σύστημα πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας για επιθεωρητές που τα κύρια πεδία δράσης τους είναι οι βαφές και οι μονώσεις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μετά από επιτυχημένη εξεταστική διαδικασία οδηγεί στην πιστοποίηση του επιθεωρητή βαφών. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο κατά αποκλειστικότητα από την HWELDA, η οποία είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος συνεργαζόμενος φορέας με το TWI της Αγγλίας, στον τομέα της εκπαίδευσης.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6256706 ή στο info@hwelda.com για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω.