Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως η εταιρία HENC  σε συνεργασία με το TWI της Αγγλίας θα συνδιοργανώσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρόγραμμα εκπαίδευσης CSWIP Plant Inspector σε μορφή eLearning.

O ρόλος του Plant Inspector είναι ιδιαίτερο κρίσιμος και διευρυμένος. Ως Plant Inspector θα λειτουργείται ως διαχειριστής και συντονιστής όλων εκείνων των προσώπων που εμπλέκονται με τις επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, επισκευές, ανακατασκευές και λοιπές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε ένα σύνθετο βιομηχανικό περιβάλλον όπως τα Διυλιστήρια, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, οι βιολογικοί καθαρισμοί, οι τσιμεντοβιομηχανίες, τα χαλυβουργεία, εγκαταστάσεις με μεγάλα δίκτυα σωληνώσεων και δοχεία πίεσης άλλα πετροχημικά εργοστάσια κλπ. Οι γνώσεις του Plant Inspector βρίσκουν επίσης εφαρμογή σε φορείς ελέγχων και πιστοποίησης, νηογνώμονες, συμβουλευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ.

Το πρόγραμμα θα σας διδάξει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Plant Inspector, Διασφάλιση Ποιότητας και Ποιοτικό έλεγχο, Ασφάλεια Επιθεωρήσεων, Διεθνή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Πρότυπα κλπ. Επίσης θα διδαχθείτε τεχνικές και είδη ελέγχων και επιθεωρήσεων, σχέδια ελέγχων και δοκιμών, έλεγχο υλικών, οπτικούς ελέγχους και ελέγχους συγκολλήσεων, Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους, διάβρωση, φθορά και αστοχίες υλικών , είδη εξοπλισμού και βασικά υλικά, βασικοί κώδικες υπολογισμού ρυθμού διάβρωσης, εναπομένουσας ζωής, MAWP και maximum fill height. Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται κυρίως σε δίκτυα σωλήνων, δοχεία πίεσης, δεξαμενές κλπ. Για το σκοπό αυτό τα θεματικά αντικείμενα που αναπτύσσονται κατά την εκπαίδευση προκύπτουν μέσα από το
• API 510 – Pressure Vessel Inspector
• API 570 – Piping Inspector
• API 653 – Aboveground Storage Tank Inspector

Εκτός από τους ελέγχους όμως ο Plant Inspector είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και ακεραιότητας του Εργοστασίου (Plant Integrity Management). Αναλύονται και εφαρμόζονται με παραδείγματα εργαλεία και τεχνικές πάνω σε Damage Mechanism Assessment, Fitness-for-Service (FFS) Assessment, Risk Based Inspection (RBI) κλπ.

Μερικές από τις δραστηριότητες του Plant Inspector είναι οι εξής.
a) Execute on-site inspection work in accordance with a Written Scheme of Examination (WSE).
b) Assess equipment deterioration and compare against given acceptance criteria’s.
c) Supervise contractors (e.g. NDE, blasting/painting, welding inspection).
d) Evaluate provided examination results and compare against given acceptance criteria’s.
e) Prepare inspection reports inclusive of basic code calculations (Corrosion rate, remaining life, MAWP and maximum fill height)
f) Execute a material verification program
g) Codes and standards commonly used by the industry.
h) Equipment types (pressure vessels, process piping, aboveground storage tanks, and pressure relief devices) and basic materials.
i) Purpose of a Written Schemes of Examination (WSE) and inspection plan.
j) Inspection techniques and principles, including Non-intrusive inspection (NII).
k) Common damage and degradation mechanisms.
l) Detection and evaluation of imperfections by means of Non-destructive examination (NDE).
m) Basic code calculations (Corrosion rate, remaining life, MAWP and maximum fill height)

To πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως (eLearning) σε βάθος 2 μηνών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία του συμμετέχοντα, μετά το πέρας των δύο μηνών, στην έδρα της HENC στο Πέραμα. Τα μαθήματα μέσω της e-learning πλατφόρμας αλλά και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα. Το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης και των εξετάσεων είναι 1.800 ευρώ και η πληρωμή γίνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Για να συμμετάσχει κάποιος χρειάζεται να αποστείλει ένα βιογραφικό στην HENC. Το βιογραφικό αξιολογείτε από το TWI και δίνεται η έγκριση για την συμμετοχή ή μη του ενδιαφερόμενου. Για την έγκριση προσμετρώνται ιδιαίτερα οι πιστοποιήσεις που έχει ο ενδιαφερόμενος πάνω στον έλεγχο των συγκολλήσεων (NDE), τα ακαδημαϊκά του προσόντα και η επαγγελματική του εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα πιστοποιήσεις κατά ISO 9712 Level 2 σε υπέρηχο και σε άλλες μεθόδους, όπως επίσης και η πιστοποίηση CSWIP Welding Inspection.

Στην συνέχεια αποστέλλονται στον συμμετέχοντα οι πληροφορίες για την σύνδεση στα μαθήματα (log in). Από την στιγμή εκείνη έχει περιθώριο 2 μηνών για να ολοκληρώσει το course.

Οι εξετάσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας δύο φορές τον χρόνο και διεξάγονται μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Αποτελούνται από δυο ενότητες
• 100 ερωτήσεις με κλειστά βιβλία (3 ώρες)
• 25 ερωτήσεις με ανοικτά βιβλία (3 ώρες)

O κάτοχος της πιστοποίησης CSWIP Plant Inspector μπορεί στην συνέχεια, εφόσον το επιθυμεί, να συνεχίσει την εκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου CSWIP Senior Plant Inspector.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο κατά αποκλειστικότητα από την HENC, η οποία είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος συνεργαζόμενος φορέας με το TWI της Αγγλίας, στον τομέα της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα:
https://www.twitraining.com/home/programmes-and-courses/plant-inspection και να επικοινωνήστε μαζί μας στο info@henc.gr ή στο 2106256706.

Αφίσα Προγράμματος