Με μεγάλη χαρά  σας ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων θα ξεκινήσει νέους κύκλους σπουδών του προγράμματος εκπαίδευσης «Διεθνής Μηχανικός Συγκολλήσεων»

  • στις 1 Φεβρουαρίου 2019 στην Θεσσαλονίκη
  • στις 8 Μαρτίου 2019  στο Πέραμα Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίπλωμα του Μηχανικού Συγκολλήσεων

Αίτηση συμμετοχής Θεσσαλονίκη

Αίτηση συμμετοχής Αθήνα