Αρχική

Η Εταιρεία

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων (ΕΛ.Ε.Σ.) είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε με σκοπό την διάχυση γνώσεων μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον τομέα των συγκολλήσεων και κοπών.

Αμεσος στόχος της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων (ΕΛ.Ε.Σ.) είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης η οποία είτε θα οδηγεί σε Διεθνώς αναγνωρισμένα Διπλώματα που θα επιτρέπουν στον ή στην κάτοχο τους να εργασθεί ισότιμα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, είτε θα είναι προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς και θα εξυπηρετεί την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στις συγκολλήσεις.

Φιλοδοξία της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων είναι η συσπείρωση όλης της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας της χώρας που σχετίζεται με το αντικείμενο των συγκολλήσεων και κοπών και η ανάπτυξη κοινών δράσεων εκπαίδευσης αλλά και παροχής υπηρεσιών σε αυτούς τους τομείς.

Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός κέντρου παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνογνωσίας προς την Ελληνική και όχι μόνο, βιομηχανική κοινότητα.

Η σπουδαιότητα των συγκολλήσεων για την παγκόσμια οικονομία είναι πολύ μεγάλη. Μελέτη του 2008 δείχνει ότι η συνολική προστιθέμενη αξία που παράγεται από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Συγκολλήσεων είναι περίπου 86 δις ευρώ ετησίως και εκτιμάται ότι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον ευρύτερο τομέα των συγκολλήσεων.

Είναι επίσης γνωστό ότι, η μη σωστή και ποιοτική συγκόλληση μπορεί να προξενήσει σημαντικές οικονομικές απώλειες αλλά και βλάβες της ανθρώπινης ζωής.

Έχει υπολογιστεί ότι το κόστος αποκατάστασης μιας ελαττωματικής συγκόλλησης μπορεί να κοστίσει όσο 5 – 6 φορές το αρχικό κόστος της συγκόλλησης, εφόσον αυτή είχε εκτελεσθεί σωστά.

Ένας τρόπος για μια επιχείρηση να αποδείξει ότι οι συγκολλήσεις και τα σχετικά προϊόντα που παράγει με την χρήση της συγκόλλησης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας που θέτονται, είναι η εφαρμογή του EN ISO 3834 (πρώην EN 729). Πολλά πρότυπα αλλά και Ευρωπαϊκές οδηγίες απαιτούν πλέον από τους κατασκευαστές την συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO 3834. Το EN ISO 3834 δεν είναι ένα σύστημα Ποιότητας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του EN ISO 9001:2000 όσον αφορά τις ειδικές διεργασίες (special processes), αλλά και για να αποδεικνύει στους ελεγκτικούς φορείς/οργανισμούς ότι πληρούνται όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που διέπουν τις συγκολλητές κατασκευές. Το κυριότερο σημείο για την πιστοποίηση μιας επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 3834 είναι η πιστοποίηση του υπευθύνου συγκολλήσεων. Αυτή η πιστοποίηση δίνεται μέσα από το Σύστημα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων IIW.

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων πραγματοποιεί τα προγράμματα εκπαίδευσης IIW εναρμονισμένη με το διεθνές σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων για το προσωπικό που ασχολείται με την συγκόλληση (από τον επιβλέποντα μηχανικό έως τον συγκολλητή) υπό τις οδηγίες του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων –International Institute of Welding (IIW) – και του European Welding Federation (EWF) ως διαπιστευμένο κέντρο εκπαίδευσης (Authorized Training Body).

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Ηλεκτροσυγκολλητών

Η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων με το νέο έτος εγκαινίασε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στην τεχνολογία και την τεχνική της συγκόλλησης. Είναι προγράμματα 20-40 ωρών, 6-8 ατόμων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε διάφορες μεθόδους και θέσεις συγκόλλησης. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας Δευτέρα με Παρασκευή 17:00-21:00.

Προγράμματα εκπαίδευσης IIW

Το διεθνές σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων για το προσωπικό που ασχολείται με την συγκόλληση (από τον επιβλέποντα μηχανικό έως τον συγκολλητή), εφαρμόζεται ενοποιημένα από το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων –International Institute of Welding- και το European Welding Federation από το 1998 και οριοθετεί τα επίπεδα γνώσεων που θα πρέπει να έχει το προσωπικό όλων των επαγγελματικών βαθμίδων που δραστηριοποιούνται στις συγκολλήσεις. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια βιομηχανία, ενώ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο από όλους τους οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου κατασκευών.

Μέτρα Προστασίας & Ασφαλείας Λειτουργίας για το Εκπαιδευτικό Έτος 2020-2021

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ανακοινώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψιν την ΚΥΑ (Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53452/31-08-2020 – ΦΕΚ Β’ 3630/31-08-2020) για τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι και έμμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία της εταιρίας και την πραγματοποίηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της και κατ’ επέκταση να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της εταιρίας και η ασφάλεια και υγιεινή των εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων και του προσωπικού αυτής.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευόμενους που προσέρχονται στον χώρο να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Υγείας:

  1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική. Οι εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, καταρτιζόμενοι, όπως και οι επισκέπτες υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεών μας.
  2. Ο συγχρωτισμός πρέπει να αποφεύγεται. Επιβάλλεται διατήρηση αποστάσεων (κατ ελάχιστο 1,5-2 μέτρα μεταξύ ατόμων) και αποφυγή χειραψιών, ανταλλαγών προσωπικών αντικειμένων, ενώ οι εκπαιδευόμενοι συγκολλητές οφείλουν να προσέρχονται με τα προσωπικά τους ρούχα εργασίας και παπούτσια ασφαλείας.
  3. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα που παρέχεται στους χώρους μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 415 Νέο Ικόνιο

Πέραμα – Αττική

Τηλέφωνο: 210 6256706

Fax: 210 6256706

E-mail: info@hwelda.com

This post is also available in: Αγγλικα