Άρθρα

Αγαπητοί Φίλοι/ Αγαπητές Φίλες,

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε το νέο κύκλο μαθημάτων του προγράμματος εκπαίδευσης Σχολείο Ηλεκτροσυγκολλητών.

 

• Ημερομηνία έναρξης: 05/09/2022

• Ολιγομελή Τμήματα

• Εκπαίδευση 5 εβδομάδων

• Ευελιξία ως προς την επιλογή μεθόδου συγκόλλησης για εκπαίδευση

• Πιστοποίηση ΔΙΕΘΝΩΣ αναγνωρισμένη με βάση το ISO 9606-1
Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης επικοινωνήστε στο 210 6256706 ή στο info@hwelda.com

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων ως μια εταιρία που εξειδικεύεται στο τομέα των συγκολλήσεων και των κοπών, διοργανώνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο Κίνδυνοι και Τρόποι Προστασίας στη Συγκόλληση και Κοπή, το οποίο αφορά στην προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που υπάρχουν στις διεργασίες αυτές.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο χώρο της εργασίας τους
  • Εκμάθηση και εμπέδωση τρόπων προστασίας
  • Προστασία εργαζομένων και διευκόλυνση της εργασίας τους, χωρίς διακοπές και επιφυλάξεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Στους εργαζομένους στην κοπή και τη συγκόλληση, καθώς και σε όσους συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις συγκεκριμένες διεργασίες, τεχνίτες, επιβλέποντες και μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ

  • Ηχορύπανση, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
  • Ηλεκτρικός κίνδυνος, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
  • Αναθυμιάσεις συγκολλήσεων και κοπών, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
  • Ακτινοβολία, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
  • Ασφαλής διαχείριση φιαλών βιομηχανικών αερίων (αργό, οξυγόνο, προπάνιο, ασετιλίνη κλπ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η  διάρκεια του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 15 διδακτικές ώρες. Πραγματοποιείται σε 3 ημέρες, από 4 ώρες την κάθε ημέρα.

ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως υλικό εκπαίδευσης θα δοθεί το βιβλίο των κ.κ. Ασημακόπουλου & Κορδάτου με τίτλο <<ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ>>, αξίας 50 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106256706 ή στο info@hwelda.com.

Σας ανακοινώνουμε την έκδοση του ολοκαίνουργιου και πολύ καινοτόμου βιβλίου με τίτλο ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ.

Συγγραφείς του εξαιρετικού βιβλίου είναι ο Δρ. Ιωάννης Κορδάτος ιδιοκτήτης της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων(Hellenic Welding Association) και της HENC και ο συνάδελφός του ο Κύριος Γεώργιος Ασημακόπουλος.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευανάγνωστο βιβλίο που περιέχει 200 σελίδες αναλυτικών, καθώς και επεξηγηματικών πληροφοριών, σχετικά με κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίοι προκύπτουν κατά τις διαδικασίες της Συγκόλλησης και της Κοπής και σχετικά μέτρα ώστε να ελεγχθούν και να περιοριστούν οι κίνδυνοι αυτοί.

Το βιβλίο αποτελείται από 8 κεφάλαια και 4 συμπληρωματικά παραρτήματα ως εξής:

1) Κίνδυνοι και Βλάβες για την Υγεία λόγω Ηχορύπανσης σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

2) Κίνδυνοι Ηλεκτροπληξίας και Μετριασμός της σε Περιβάλλον Συγκόλλησης

3) Αερομεταφερόμενη Μόλυνση και Σχετικοί Κίνδυνοι σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

4) Κίνδυνοι Ακτινοβολίας και Προστασία σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

5) Κίνδυνοι κατά τις Διαδικασίες Συγκόλλησης και Κοπής με Οξυασετυλίνη και Μέτρα Προστασίας ενάντια στην Φωτιά

6) Εργονομία στον Χώρο των Συγκολλήσεων και των Κοπών

7) Κίνδυνοι για τα Χέρια από Δονήσεις και Πολιτικές Μετριασμού

8) Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων στον Χώρο των Συγκολλήσεων και των Κοπών

Τα 4 επισυναπτόμενα παραρτήματα αφορούν:

I) Μεθόδους Εκτίμησης Κινδύνων

II) Περίπτωση Μελέτης σχετικά με τον Υπολογισμό και Σχεδιασμό ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξαερισμού για Περιβάλλον Συγκόλλησης

III)  Παροχή Πρώτων Βοηθειών

IV) Λίστα Χρήσιμων Οργανισμών Υγιεινής και Ασφάλειας(στην Ελλάδα)

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε Τεχνολόγους Βιομηχανίας, Μηχανικούς, Επιθεωρητές Υγιεινής και Ασφάλειας, Εργοδηγούς Συγκολλήσεων, Μηχανικούς Συγκολλήσεων, Συγκολλητές, Μηχανικούς Παραγωγής και στην Βιομηχανική Διοίκηση.

Υπάρχει μια πληθώρα σχετικών Κανόνων και Προδιαγραφών καθώς και καθοδήγηση για την επιλογή κατάλληλων PPEs(προσωπικών εξοπλισμών προστασίας) και σχετικών με την ασφάλεια συστημάτων και οργάνων παρακολούθησης.

Οι συγγραφείς του βιβλίου πιστεύουν ό,τι η μεταχείριση του υπό συζήτηση θέματος από διεθνή πρότυπα είναι μοναδική παρέχοντας τεράστια οφέλη στο τελικό χρήστη, καθώς και στους βιομηχανικούς οργανισμούς.

Το βιβλίο διανέμεται από την Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων. Για παραγγελίες μέσω email  στο (info@hwelda.com) ή μέσω τηλεφώνου στο 2106256706.

Αγαπητοί φίλοι,

σας ενημερώνουμε ότι ο επόμενος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σχολείο Ηλεκτροσυγκολλητών» θα ξεκινήσει την Δευτέρα 02/11/2020 στις 17:00.

Στο τέλος της εκπαίδευσης απονέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης όπου αναγράφεται το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης, το υλικό και οι θέσεις συγκόλλησης που χρησιμοποιήθηκαν, στην Ελληνική αλλά και Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον οι συμμετέχοντες που περνούν επιτυχώς από την εξεταστική διαδικασία αποκτούν διεθνή πιστοποίηση συγκολλητή σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9606-1.

Οι συνολικές θέσεις είναι 9. Δηλώστε έγκαιρα την συμμετοχή σας, στέλνοντας την αίτηση συμμετοχής στο info@hwelda.com. Με την αίτηση και την προκαταβολή κατοχυρώνετε μια θέση στον επερχόμενο εκπαιδευτικό κύκλο. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του σχολείου ηλεκτροσυγκολλητών εδώ.

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@hwelda.com ή στο τηλέφωνο 2106256706.

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Με δεδομένο την νέα Κοινή Υπουργική απόφαση της κυβέρνησης για παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών μέχρι 10 Απριλίου,  θα χρειαστεί να αλλάξουμε ξανά την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σχολείο Συγκολλητών».

Νέα Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα 11 Μαΐου 2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του σχολείου ηλεκτροσυγκολλητών

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία σε μορφή PDF

Αίτηση Συμμετοχής

Αφίσα-Μπροσούρα