Άρθρα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων ως μια εταιρία που εξειδικεύεται στο τομέα των συγκολλήσεων και των κοπών, διοργανώνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο Κίνδυνοι και Τρόποι Προστασίας στη Συγκόλληση και Κοπή, το οποίο αφορά στην προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που υπάρχουν στις διεργασίες αυτές.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο χώρο της εργασίας τους
  • Εκμάθηση και εμπέδωση τρόπων προστασίας
  • Προστασία εργαζομένων και διευκόλυνση της εργασίας τους, χωρίς διακοπές και επιφυλάξεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Στους εργαζομένους στην κοπή και τη συγκόλληση, καθώς και σε όσους συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις συγκεκριμένες διεργασίες, τεχνίτες, επιβλέποντες και μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ

  • Ηχορύπανση, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
  • Ηλεκτρικός κίνδυνος, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
  • Αναθυμιάσεις συγκολλήσεων και κοπών, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
  • Ακτινοβολία, τρόποι αντιμετώπισης, μέσα προστασίας
  • Ασφαλής διαχείριση φιαλών βιομηχανικών αερίων (αργό, οξυγόνο, προπάνιο, ασετιλίνη κλπ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η  διάρκεια του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 15 διδακτικές ώρες. Πραγματοποιείται σε 3 ημέρες, από 4 ώρες την κάθε ημέρα.

ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως υλικό εκπαίδευσης θα δοθεί το βιβλίο των κ.κ. Ασημακόπουλου & Κορδάτου με τίτλο <<ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ>>, αξίας 50 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106256706 ή στο info@hwelda.com.