Άρθρα

Σας ανακοινώνουμε την έκδοση του ολοκαίνουργιου και πολύ καινοτόμου βιβλίου με τίτλο ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ.

Συγγραφείς του εξαιρετικού βιβλίου είναι ο Δρ. Ιωάννης Κορδάτος ιδιοκτήτης της Ελληνικής Εταιρίας Συγκολλήσεων(Hellenic Welding Association) και της HENC και ο συνάδελφός του ο Κύριος Γεώργιος Ασημακόπουλος.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευανάγνωστο βιβλίο που περιέχει 200 σελίδες αναλυτικών, καθώς και επεξηγηματικών πληροφοριών, σχετικά με κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίοι προκύπτουν κατά τις διαδικασίες της Συγκόλλησης και της Κοπής και σχετικά μέτρα ώστε να ελεγχθούν και να περιοριστούν οι κίνδυνοι αυτοί.

Το βιβλίο αποτελείται από 8 κεφάλαια και 4 συμπληρωματικά παραρτήματα ως εξής:

1) Κίνδυνοι και Βλάβες για την Υγεία λόγω Ηχορύπανσης σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

2) Κίνδυνοι Ηλεκτροπληξίας και Μετριασμός της σε Περιβάλλον Συγκόλλησης

3) Αερομεταφερόμενη Μόλυνση και Σχετικοί Κίνδυνοι σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

4) Κίνδυνοι Ακτινοβολίας και Προστασία σε Περιβάλλον Συγκόλλησης και Κοπής

5) Κίνδυνοι κατά τις Διαδικασίες Συγκόλλησης και Κοπής με Οξυασετυλίνη και Μέτρα Προστασίας ενάντια στην Φωτιά

6) Εργονομία στον Χώρο των Συγκολλήσεων και των Κοπών

7) Κίνδυνοι για τα Χέρια από Δονήσεις και Πολιτικές Μετριασμού

8) Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων στον Χώρο των Συγκολλήσεων και των Κοπών

Τα 4 επισυναπτόμενα παραρτήματα αφορούν:

I) Μεθόδους Εκτίμησης Κινδύνων

II) Περίπτωση Μελέτης σχετικά με τον Υπολογισμό και Σχεδιασμό ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξαερισμού για Περιβάλλον Συγκόλλησης

III)  Παροχή Πρώτων Βοηθειών

IV) Λίστα Χρήσιμων Οργανισμών Υγιεινής και Ασφάλειας(στην Ελλάδα)

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε Τεχνολόγους Βιομηχανίας, Μηχανικούς, Επιθεωρητές Υγιεινής και Ασφάλειας, Εργοδηγούς Συγκολλήσεων, Μηχανικούς Συγκολλήσεων, Συγκολλητές, Μηχανικούς Παραγωγής και στην Βιομηχανική Διοίκηση.

Υπάρχει μια πληθώρα σχετικών Κανόνων και Προδιαγραφών καθώς και καθοδήγηση για την επιλογή κατάλληλων PPEs(προσωπικών εξοπλισμών προστασίας) και σχετικών με την ασφάλεια συστημάτων και οργάνων παρακολούθησης.

Οι συγγραφείς του βιβλίου πιστεύουν ό,τι η μεταχείριση του υπό συζήτηση θέματος από διεθνή πρότυπα είναι μοναδική παρέχοντας τεράστια οφέλη στο τελικό χρήστη, καθώς και στους βιομηχανικούς οργανισμούς.

Το βιβλίο διανέμεται από την Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων. Για παραγγελίες μέσω email  στο (info@hwelda.com) ή μέσω τηλεφώνου στο 2106256706.